Ανεκδοτο-Τέσσερις άντρες συζητούν για το ποιος από αυτούς είναι ο μεγαλύτερος κερατάς…

Ανεκδοτο

Τέσσερις άντρες συζητούν για το ποιος είναι ο μεγαλύτερος κερατάς…λέει ο πρώτος:

i-Click

Γράφτηκε απο i-Click

Απλα το i-Click. Το σπίτι μας η δουλειά μας η αγάπη μας.